Jak se narodila Green Cat

Ptáte se, jak jsme na ekologickou reklamku přišli a jak se stalo, že patří vzdělávacímu centru TEREZA? Přečtěte si výjimečněji osobnější článek.

Proč a jak jsme s prospěšným podnikáním pro TEREZU začali. TEREZA se věnuje ekologii a to hlavně vzdělávání dětí. Učit děti rozumět přírodě a chránit ji není, jak jistě tušíte, žádný výnosný business. Ale nás to baví, jsme v tom dobří a především víme, že je to potřeba. Financování TEREZY se slévá z více zdrojů  grantů a dotací, vlastní činnosti a darů převážně od firem.  A právě o udržení zdrojů z různých struktur na počátku šlo. Pak jsme zjistili, že podnikáním musíme řešit i konkrétní problémy naší společnosti. Začněme tedy s vyprávěním příběhu.

Zamilovala jsem se do TEREZY

TEREZU jsem si vyhlídla před asi 10 lety a rozhodla se pomáhat jejímu úsilí o lepší svět. Věřila jsem a stále věřím, že TEREZA má potřebné know how i tah na branku svět opravdu o píď vylepšit.
Měla jsem za sebou mnoho let zkušeností v reklamní agentuře s prací pro velké klienty jako třeba Braun, Philips, ale i Kostelecké uzeniny (já vegetarián :)). Toužila jsem tyto bojem nabyté znalosti zúročit v něčem smysluplném a jelikož mým tématem je ekologie, padla volba na TEREZU. Přes pět let jsem se zde věnovala fundraisingu a propagaci našich aktivit. A dařilo se, rozšiřoval se okruh podporovatelů a spolupracujících firem i jednotlivců, za což jsem vděčná.

Naši firemní partneři stále více žádali pestré služby. Dodat ekologické reklamní předměty, zorganizovat dobrovolnický den nebo event bez odpadu. V TEREZE jsme k tomu neměli moc kapacit, dělali jsem to nejlepší, ale začínali přemýšlet, jak tyto služby profesionalizovat a rozšířit, když je o ně zájem.

Z čeho to všechno zaplatíme?

Navíc environmentální výchova je ale drahý koníček. Proto jsme čas od času přemýšleli, jak ještě více strukturovat naše zdroje a kam ještě zabrousit. TEREZA je v mnohém nositelem nových trendů a odvážným průzkumníkem. Věrni této charakteristice jsme se rozhodli začít podnikat a být u nás jedním z pionýrů myšlenky společensky prospěšného podnikání

Bezva, ale do čeho se vrhneme?

Mantinely byly dány: obor podnikání musí korespondovat se zaměřením TEREZY a musí mít potenciál pro nějaký ten finanční zisk. Přehoupli jsme se přes myšlenku na restauraci, která by byla bezva, ale jediná dovednost v tomto směru je, že všichni rádi jíme. Zavrhli jsme založení školy snů, což naopak bravurně umíme, ale zisk by to bohužel nepřineslo. Až přišel snad geniální nápad: ekologická reklamka. Máme člověka, který to umí. S firmami to také umíme. Potenciál také vidíme. A hlavně je to potřeba. Když už to nejde bez reklamy, tak ať je alespoň chytrá šetrná a navíc pomáhající zajímavým projektům a společnostem.

Cesta přes výmoly

Pak už šlo vše ráz na ráz. Našli jsme nového úžasného fundraisera do TEREZY / sepsali a propočítali podnikatelský záměr / sondovali a poptávali se na zájem trhu / šťastně si plácli s investorem / založili s.r.o. / začali podnikat.
No tak dobrá, zas takový „ráz na ráz“ to nebyl. Životně důležité bylo neohrozit dobře fungující fundraising a PR TEREZY a tudíž předat otěže novému schopnému člověku. Nalezení Petry Bartoňkové trvalo takřka dva roky a bylo trnité, ale podařilo se  uf a Petře díky. Založení společnosti neziskovkou po čerstvé změně občanského zákoníku také mnohým úředníkům zamotalo hlavu. Průzkum trhu, dopilování podnikatelského záměru a získání důvěry investora nebyla právě selanka. Ale klaplo to a 4. července 2014 byla Green Cat zapsána do obchodního rejstříku. Skoro dekádu už tedy pilně podnikáme a pomáháme tak životnímu prostředí. 

Zlepšujeme se

Kombinace ekologie a marketingu je velmi unikátní, což má své výhody výjimečné nabídky i nevýhody neprobádaného podnikání. Postupně objevujeme, o co je mezi klienty zájem. A hlavně cizelujeme naše služby k maximální profesionalitě. Hodně nás v začátcích posunula účast v akceleračním programu Climate Challenge, který jsme dokončili a výslednou prezentaci můžete zkouknout. Je to bleskové čtyřminutové poskakování na paletce "slávy". :)

Ještě ten název

A proč se Green Cat jmenuje právě Green Cat? No přeci proto, že našlapujeme lehce po Zemi. Vydejte se na tuto procházku s námi. Těšíme se.

Judita Nechvátalová, zakladatelka a ředitelka